Kisa K Te Pi Miyò

Son ka fè anpil pou sèvèl la.

Aprè m fin viv nan vil la pou tout tan sa a, m pa konnen

Ki familyarite gazouyaj zwazo pote mwen

Memwa m transpòte m al nan jou andeyò yo

Kay granpè matlasye av on lakou devan, on lakou dèyè

On lakou akote ki elonje, epi l elonje al nan on jaden

On twalèt an bwa ki, nan tan sa yo, sa a te nòmal

Men avèk laj; moun m te rankontre; kote m te viv

M tòde figi m epi m mande tèt mwen kiyès ki t a fè sa a.

Jaden an elonje, epi l elonje jis nan yon raje

Men anvan sa a tout timoun yo ap pèdi enterè

Solèy la ap desann. No konnen kisa k te pi miyò

Dejene sou galri a, ji zoranj donnen nan lakou a

Chèz la ap kage san stabilite, balanse sou de pye dèyè

Pye ap pandye; l ap tranble ak pè e ezitasyon

Nou konnen kisa k pi miyò.

Donk yon men nève t ap jwenn rasirans nan on kote stab

Men sa se kòman nou te dwe chita sou chèz la

Se sa ki pa t pèmèt—danjere; dezòd

Sa se te sèl jan pou limyè filtre nan fèy yo pou l repoze sou figi mwen

Sa se te sèl jan pou pran andeyò a

Limyè solèy natirèl avèk son nan distans lan k ap fè eko sou wout wòch

On chèz, on kote, ap balanse sou de pye dèyè

gade syèl ble klè a ki plake avèk fèy ak branch

On zwazo sote al vole; zwazo yo debòde anba syèl la

Kite gazouyaj dèyè k ap dekore vil la, on rapèl

Sa se te sèl mwayen an. Moralite ak lojik pa t janm opoze. 

Now, in the big city, i still hear the familiar bird Sounds

but as that life becomes more estranged, the memories slip through my fingers.

Maybe the chair, somewhere, finally fell

we then got scolded with what was best

i ask myself, “who am I?”

lean back to look up—skyscrapers blocking the sky.

Konya, nan gwo vil la, mwen tande son zwazo familyè yo toujou

Men pandan lavi sa a vin pi etranje, memwa yo chape nan dwèt mwen.

Genlè chèz la, yon kote, resi tonbe

Epi yo reprimande nou avèk kisa k te pi miyò

Mwen mande tèt mwen, “kiyès mwen ye?”

Kage dèyè pou m gade anlè—gratsyèl ap bloke syèl la.


This is my first time translating a text this long into Haitian Creole. If you would like to read the original text (in English), go to the link below. Thank you.

Write your email!

Recent post
%d bloggers like this: